From Frankenstein to Hyperbrain

[:nl]

This is a special GOGBOT café edition.

Talks, presentaties, debat, film, muziek, kunst en interviews met gasten uit kunst en cultuur, in het kader van GOGBOT festival 2018

Donderdag 12 april 2018
Cinema Obscura @Sickhouse, Ariensplein 1, Enschede
Inloop 19.30, aanvang 20 u, gratis toegang

mmv:
Matthias Oostrik, Robert B. Lisek, ViaOral, Secret Cinema, ROC, Tetem, Rijksmuseum Twenthe/TwentseWelle, The Overkill/Cinema Obscura.

GOGBOT thema 2018: FUTURE FLASH 200:
From Frankenstein to Hyperbrain.

GOGBOT kijkt 200 jaar terug naar het jaar 1818, toen de 18 jarige Mary Shelley de roman Frankenstein schreef, de iconische geboorte van de Cyborg. Maar GOGBOT kijkt vooral 200 jaar in de toekomst, naar het jaar 2218, een onmogelijk visioen, omdat we vandaag de dag een enorme versnelling van technologische ontwikkeling doormaken, op het terrein van A.I., robotics en human enhancements. Een ontwikkeling die onze wereld op korte termijn radicaal kan veranderen, nu we in staat zijn om biologische data te beheersen en te verbinden, zelfdenkende wapens in te zetten en de democratie te manipuleren met social media. Onze maatschappij lijkt af te stevenen op een totaal dataisme….gerund door de Frightful Five: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google.

[:en]

This is a special GOGBOT café edition.

Talks, presentaties, debat, film, music, art and interviews with guests from art and culture in the context of GOGBOT festival 2018

Thursday 12 April 2018
Cinema Obscura @Sickhouse, Ariensplein 1, Enschede
Entrance 19.30, start 20 u, free entrance

with:
Matthias Oostrik, Robert B. Lisek, ViaOral, Secret Cinema, ROC, Tetem, Rijksmuseum Twenthe/TwentseWelle, The Overkill/Cinema Obscura.

GOGBOT theme 2018: FUTURE FLASH 200:
From Frankenstein to Hyperbrain.

GOGBOT goes back 200 years in the past to 1818 when the 18 year old Mary Shelley wrote de novel Frankestein, the iconic birth of the Cyborg. But GOGBOT especially looks 200 years in the future to the year 2218, a impossible vision, because nowadays we are in experiencing a enormous acceleration of technological develpments, in the terrain of A.I., robotics and human enhancements. A development which can change our world in a redical way on the short term, especially since we are capable of controlling and combining biological data, implore selfthinking weapons and control the democracy with social media. Our society seems to be heading towards total dataism… runned by the Frightful Five: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google.

[:]