The Overkill You Are In CTRL

[:nl]

“YOU ARE IN Ctrl”

The Overkill festival onderzoekt de verschillende manieren waarop games gestuurd kunnen worden, zoals mentaal, intellectueel, binnen gemeenschappelijke strategieën, ed. Wij zetten vraagtekens bij het idee van controle in de ‘nerd cultuur’ binnen de sociale context. Natuurlijk kijken we hierbij verder, en gaan we over de grens waar we deze controle beginnen te verliezen.

Videogames zijn middelen die er voor zorgen dat jij de controle hebt. Een generatie van nieuwe games is zo ontwikkeld om de speler meer vrijheid te geven in het sturen en beleven van de game. De speler is in staat het spel over te nemen door gebruik te maken van zijn kennis, ervaring en skills. Een explosie van motion gaming systemen geven de gebruiker meer ervaring en interactie. Deze aantrekkelijke kant van videogames wordt ook gebruikt in hedendaagse kunst, in het bijzonder om publiek bij kunst te betrekken.

Maar videogames zijn ook plaatsen, werelden, waarin de gamer iemand anders kan zijn en de mogelijkheid heeft om controle te hebben over een alter ego of de controle deels te verliezen. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld waardoor dingen die voorheen fantasie leken, vandaag de dag werkelijkheid zijn. Dankzij VR sets of Kinect is het bijvoorbeeld mogelijk om zowel onze geest als ons lichaam in directe verbinding met een game te laten staan.

Het gebruik van videogame tools en technologieën stelt kunstenaars en makers in staat om een deel van de controle over de uiteindelijke vorm uit handen te geven. Tegelijkertijd krijgt de gebruiker de kans om in te grijpen, om te transformeren en om te experimenteren binnen de context van de maker. Beide hebben elkaar nodig om het werk te volmaken. Dit basiselement in videogames is vooral interessant geworden door de relatie tussen de kunstenaar en zijn publiek. De controle, of de controller, aan de kijker geven is een manier om zijn gedachten, reacties en gevoelens een plek binnen het kunstwerk te geven.[:en]

“YOU ARE IN Ctrl”

The the different ways of controlling the game, physically, intellectually, in common strategies etc We want to question the notion of control in the ‘nerd culture’ within our social context. And of course we will look further to the edge, where we could start to lose control.

Videogames are tools where you are required to take control (via controllers). A generation of new games intent to be more writerly and the player is given the chance to give meaning to his experience. The user takes over by playing the game, using his knowledge, experience, physical skills etc.The new explosion of motion gaming gives the user a broader range of experiences and interactions. These attractive sides of are used in contemporary art especially in order to integrate the public to the art of work.

Videogames are also spaces, worlds, where the player can be someone else, allowing him to take control of this alter ego or control with somewhat measured consequences. New technologies are developed towards the direction what called magical today almost possible. Thanks to VR sets or , for examples, our mind and our body are directly solicited to control the game.

Using tools and technologies allows artists and creators to give up some of their control over the final shape their work, allowing the user to interfere, transform experiment within the context the artist created. They need each other to complete the work. This basic element in became a particularly interesting relationship between the artist and its public. Giving the control or controller to the viewer is a way to give his thoughts, reactions and a great space art.[:]

X